Valamikor régen láttam egy filmet, amely arról szólt, hogy a világégés után emberek az összeomló városból egy menedékhely felé tartanak. A társasághoz csatlakozott valaki, aki orvosnak adta ki magát, noha bűnöző volt. De bizalommal fogadták, mert volt papírja a végzettségéről. Sok megpróbáltatáson mentek keresztül, s gyanúsnak kellett volna lennie, hogy valahányszor a doki kezelésbe vesz egy sebesültet, az valahogyan mindig meghal - nyilván nem tudott segíteni rajta, még akkor sem, ha akart volna. De egészen a film végéig nem bukott le, akkora tekintélye volt a többiek előtt - hiszen tudta igazolni, hogy ő bizony az, akinek mondja magát.
A hatalom2016.08.12.
Amikor a hatalom fogalmáról gondolkodunk, általában úgy érezzük, hogy ez egy rajtunk kívül és felettünk álló, homályos valami, ami nem kívánt befolyással van az életünkre: van, aki tartózkodik tőle, mások törekednek rá, a legtöbben pedig, amennyire csak lehet, szere?tik figyelmen kívül hagyni, mint olyasvalamit, amivel nem érdemes foglalkozni. De mit is jelent tulajdonképpen a hatalom? Pénzt, befolyást, a fontosság részegítő tudatát?
Do You Love Me?2015.07.18.
Világunk telve van szeretettel. E-mail-ben. Színes kártyán, természeti képpel a háta mögött. Sokszor kaptam levélben, ajándék mellékleteként, egy-egy idézetet a szeretetről. Először elolvastam. Másodszor átfutottam, harmadszor félretettem, később rutinból töröltem az ilyen elektronikus levelet. Mert a veretes és komoly szöveg giccsé silányul az érzelmes zenével, képekkel a háta mögött. Azt pedig utálom.
Győztesen2015.04.04.
"Aki nem követ el hibát, annak vállalkozásai mindig győzelemhez vezetnek, s olyanok fölött aratja győzelmét, akik már eleve vereséget szenvedtek. Így hát a harchoz az ért igazán, aki szilárdan áll abban a helyzetben, amelyben nem szenvedhet vereséget, s ugyanakkor nem szalasztja el azt (a helyzetet), amelyben az ellenségnek vereséget kell szenvednie. Ezért győzelmet aratni az a hadsereg fog, amelyik először győz és csak azután keresi a harcot; vereség pedig arra a hadseregre vár, amelyik először harcol és csak azután keresi a győzelmet." (Szun-ce: A hadviselés törvényei)
Vákumban2014.12.02.
Néha egy kis önuralmat azért gyakorolhatnál! - fejezte be gondolatait a feleségem, amelyeket az elmúlt napokban, hetekben tapasztalt "ámokfutásom" kapcsán fogalmazott meg. Mit mondjak... igaza volt. Az utóbbi időben egyre fokozódó mértékben hatalmasodott el rajtam a türelmetlenség és az ingerültség. Ha valami nem úgy történt, ahogyan vártam, elképzeltem, ha váratlan problémával, nehézséggel találkoztam, ha minden jó szándékom ellenére valami balul sült el, azonnal "felment bennem a pumpa".
"Mi az értelme a létezésünknek, és mi az értelme egyáltalán az élőlények életének? Erre a kérdésre válaszolni tudni nem egyéb, mint vallásosnak lenni. Te azt kérded: van egyáltalán értelme ezt kérdezni? Mire én azt felelem: aki saját és embertársai életét értelmetlennek találja, az nemcsak boldogtalan, hanem arra is alig képes, hogy éljen." (Albert Einstein)
Három férfi2014.05.10.
Ebben az evangéliumi részben három férfi képe látható. Az első a béna kezű ember, aki a mai társadalmunk férfi tagjait személyesíti meg. Azután ott vannak a farizeusok és az írástudók. Ők egyházi emberek, a vallás képviselői. Komolyan veszik a vallást. Annyira, hogy meg akarják akadályozni, hogy valóságos, életet megváltoztató találkozás jöjjön létre Isten és ember között. Jézus jelképezi a teljesen újat, az életet, amely mindig más, mindig változik.
A név2014.04.14.
A nevünk mindössze arra szolgál, hogy a többi sok milliárd embertől megkülönböztethetők legyünk - ennyi erővel akár sorszámozhatnánk is magunkat. Jelenések könyvében viszont egy névadásról olvashatunk: 'Aki győz, annak adok. egy fehér követ. Erre új név lesz írva, amelyet csak az tud, aki kapja.' (Jelenések 2,17) Ez már egy különleges dolog.
Ki segíthet?2014.03.06.
Szinte egész történelmünkön végigvonul egy vitakérdés, amely a mai napig nincs nyugvóponton: vajon az ember eredendően jó, s csak a körülmények rontják el, vagy pedig születésünktől fogva valamilyen meghatározhatatlan rossz működik bennünk - s ennek következménye a világban lévő rengeteg nyomorúság? Jónak vagy rossznak születünk?
A vezető2014.02.07.
Vallási vezető volt. Egy a nagyok, a legnagyobbak között, akikre felnéznek az emberek. Figyelnek a szavára. Ha megszólal, azt Isten szavának gondolják. Ha valaki, hát ő biztosan jól mond mindent, hiszen Isten képviselője. Kinek lehetne igaza, ha nem neki?
Semmi sem keserít el jobban bennünket, mint az, ha félreismernek. Újra és újra átéljük, hogy még a legjobb szándékainkat is félremagyarázzák, vagy gonosznak tartják. A csalódások között ez a félreértettség a leginkább elszomorító. Néha úgy tűnik, hogy életünk vég nélküli félreértések sorozata. Ám van valaki, akit nemcsak néhányan értenek félre, hanem mindenki, kivétel nélkül.
Nemrégiben került elő az a levél, amelyet valamikori gazdájának, bizonyos P. H. Anderson ezredesnek írt volt rabszolgája, Jourdan Anderson, 1865 augusztusában. Az ezredes szerette volna, ha kipróbált embere visszatér hozzá, és újra a farmján dolgozik.
Rabszolga2013.10.18.
Az erkölcs olyasmi, amit vagy mások határoznak meg számomra, vagy én határozom meg magamnak azt a szintet, amelyet a saját erőmből megvalósíthatok. Ez a jó viselkedés. Külsődlegesen nem teszek meg különféle dolgokat. Javítok magamon, a saját viselkedésemen, úgy rendezem be az életemet, hogy megnyugtassam magamat, illetve elnyerjem a környezetem elismerését, és így befogadjanak. Ha csak erkölcstanunk van, még nem jutottunk el a legfontosabbig. Jó, ha van, de nem elegendő.
...ha az önbecsülésünk szintje magas, akkor hajlandók vagyunk kockáztatni is. Ha nem merünk belevágni a kockáztatásba az attól való félelem miatt, hogy veszítünk, akkor soha nem fogunk előrelépni semmilyen téren. És közben folyamatosan okoljuk majd a környezetünket, hogy mások miatt nem sikerül soha semmi.
Avatási beszéd2013.07.28.
Hölgyeim és Uraim, idei végzősök! Használjanak fényvédő krémet. Ha a jövőt illetően csupán egyetlen tanácsot adhatnék, az a fényvédő krém lenne. A fényvédő krém hosszú távú áldásait a tudósok igazolták, viszont a többi tanácsomnak nincs egyéb alapja, mint saját összekuszálódott tapasztalásaim. Ezeket most szétosztogatom.
You can do it!2013.07.19.
"Az atlantai olimpián az utolsó versenyzőnk következett az utolsó szeren, a szekrényen. Már csak az oroszokkal álltunk versenyben. Ha sikerül az ugrás, és a versenyzőnk legalább 9,75 pontot kap, az amerikai csapat olimpiai bajnok. Láttam, hogy a kis Kerri Strug, akit tulajdonképpen csak tartaléknak vettem be a csapatba, sápadtan, halálra vált arccal jön előre. Aztán nekifut, ugrik, és összecsuklik. Kificamodott a bokája. Az eredményhirdető táblára néztem. Kerri 8,8 pontot kapott. Az oroszok egymást ölelgették. Amerika a képernyők előtt kővé dermedve bámult."
A kalitka2013.06.08.
George Thomas plébános, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt...
Bonts vitorlát!2013.04.24.
...E rendszer teológiájában elméleti szinten megjelenik ugyan a bensőséges kapcsolat Istennel, ám maga a rendszer a gyakorlatban mégsem engedheti meg az Isten Lelke iránti érzékenységet és engedelmességet, hiszen akkor "minden felborulna", "beköszöntene az anarchia", szörnyű rendetlenség lenne, ami alatt azt értik, hogy az emberi vezetés és számonkérés rendszere kényszerülne átadni a helyét valami másnak.
Nagy Sándor egyszer felhatalmazta egy tábornokát, hogy bármilyen összegre is van szüksége, egyszerűen forduljon a kincstárnokához, és kérje az összeg kifizetését. Egy alkalommal a tábornok olyan nagy összeg kifizetését kérte, hogy a kincstárnok megdöbbent, és kis gondolkodás után azt válaszolta, ezt a váltót először be kell mutatnia az uralkodónak. Kihallgatást kért a császártól, előadta a dolgot és utasítást kért tőle.
Mester2013.04.24.
Manapság a mesterek korát éljük. Soha ennyi mester nem hemzsegett még a világon. Mindenki tanítani akar, a tanulásra kész lelkület viszont mintha kiveszett volna. Mester. Mit jelent ez a szó? Tanítót? Gurut? Szellemi vezetőt? Pozíciót? Rangot? Mitől lesz valaki mester?
Lesz egy nap, egy félelmetes, de nagyszerű nap. Az élet vagy a halál napja - az örök élet vagy az örök halál napja. Ott végre nem lesz színlelés, ott ki-ki azt mutatja meg, amivé lett, hazugság, önáltatás nélkül. Az igazság napja lesz ez - nincs ennél kívánatosabb nap, de nincs rettenetesebb sem. Aki szomjazza az igazságot, várja ezt a napot, aki nem, az retteg, ha csak rá gondol.