Navigátor
A név 2014.04.14.

Mit jelent egy név? Örkény István írta: "Egy parafa dugó, mely semmiben sem különbözött a többi parafa dugótól. Hirt G. Sándornak mondta magát, de mit jelent egy név? Egy név semmit se jelent."

Valóban. A nevünk mindössze arra szolgál, hogy a többi sok milliárd embertől megkülönböztethetők legyünk - ennyi erővel akár sorszámozhatnánk is magunkat. "Neve, ha van, csak áruvédjegy, mint akármely mosóporé." A név maga nem számít, hiszen mindegy, hogy valakit Kovács B. Árpádnak vagy Szedlacsek Bélának hívnak, a lényeg a tevékenysége.

Jelenések könyvében egy névadásról olvashatunk: "Aki győz, annak adok. egy fehér követ. Erre új név lesz írva, amelyet csak az tud, aki kapja." (Jelenések 2,17)

Itt egy olyan új névről van szó, amelyet senki sem tudhat, csak az, aki kapja, és Isten. Miért? Mert ez a név olyan, ami a legbensőbb lényegéig kifejezi az embert, és a kapcsolatát Istennel, s a kivívott győzelmet - ez így együtt annyira bensőséges dolog, hogy az égvilágon senki másra nem tartozik.

Istennél a név nem egy címke, nem egy személytől független jel vagy jelsorozat, hanem ha ezt ő adja, akkor belső tartalmat fejez ki. Így lett Ábrámból ("Nagy atya") Ábrahám ("Sokaság atyja"), vagy János ("Isten kegyelmes") az Isten által adott neve annak, aki a történelem legfontosabb személyének az útkészítője, előfutára volt.

Amikor Isten emberként jött közénk, Jézus Krisztusnak hívták. "Mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét" - olvashatjuk a Római levélben (10,13). Mi a név? Egy betűsor, hangok egymásutánja. Akkor tehát ismételgessük, mantrázzuk, vagy mit tegyünk vele? Nem, mert ez is beszélő név, itt is a tartalom a lényeg: a tartalom, amelyet ha ismerek, amelyet ha hiszek, ha tudom, kihez fordulok, akkor használhatom jól.

Miért hívták éppen Jézus Krisztusnak? Mert ennek a névnek fontos jelentése van. "Fiút szül majd, akit Jézusnak nevezz, mert ő szabadítja meg a népét bűneitől." (Máté evangéliuma 1,21) Ez a neve, a legbelsőbb lényegét fejezi ki, a küldetését, a kapcsolatát velünk.

A "Jézus Krisztus" elnevezés valójában egy név és egy tisztség.

Jézus a Jeshua, Józsué név görög alakja, és azt jelenti: "Jahve üdvözít". Az üdvösség az Istennel való közösségre és az örök életre eljutást és alkalmasságot együtt jelenti - vagyis a megszabadítást minden örökölt és szerzett lelki gyengeségtől és bűntől. Éppen erre van szükségünk.

De ki az a Jahve? A JHVH a héber létigéből származik, a jelentése "aki van". Akié az élet, és aki életet ad: fizikai és lelki életet egyaránt. Aki jelen van.

A Krisztus cím a Messiás (a héber Másiáh) görög megfelelőjéből származik, és a jelentése: felkent. Az ószövetségi időkben például a papokat és a királyokat is olajjal kenték fel szolgálatukra, ami azt jelképezte, hogy a Szentlélek vezetése és jelenléte alatt élnek (azután jó néhányan rácáfoltak erre, de ez más lapra tartozik). Isten a Szentlélek, a harmadik isteni személy által van jelen mindenütt - tehát bárhol és bármikor elérhető. Hatalom, erő fogalma társul a Bibliában az ő személyéhez (is). A részleteket egymás mellé helyezve tehát Jézus Krisztus neve ezt jelenti: "Szentlélekkel teljes, jelenvaló, életadó, szabadító Isten." Aki figyel rám, akihez bármikor fordulhatok, aki kész bármikor szabaddá tenni engem, ha én is akarom - ha igazán akarom.

Jézus Krisztus a lehető legközelebb akar jönni hozzánk: "Aki szeret engem, engedelmeskedni fog a tanításomnak, és őt Atyám is szeretni fogja, s eljövünk hozzá, és nála lakunk." (János evangéliuma 14,23) A szívünkben, az életünkben kíván jelen lenni - és ha jelen van, minden megváltozik. Ha ő jelen van, mindennek meg kell változnia. Ennél közelebb nem jöhet, ennél nagyobb segítséget nem adhat. Ez maga az élet, és maga a szabadítás. Ez a kereszténység lényege. Ha ez nincs, minden más csak üres héj és értéktelen máz, ájtatos szöveg és képmutatás.

"Azoknak, akik elfogadták őt, jogot (hatalmat, erőt, képességet) adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek." (János evangéliuma 1,12)

Jézus Krisztus neve kifejezi őt - az én számomra. Értem jött, nekem akar adni mindent, amit csak adhat - önmagán keresztül. "Ha tehát kimondod és elismered, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megmenekülsz." (Rómaiakhoz írt levél, 10,9)

Szabó Ferenc

 

Ha szeretne értesítést kapni a folyóirat frissítéseiről, kövessen minket a Facebookon, vagy íratkozzon fel hírlevelünkre - bővebb információk a Kapcsolat menüpontban...

Facebook oldalunk:   A főoldalon is lájkolhat bennünket:
 

Oszd meg a Tumblr-en