Gondolat/Jel
MÁTRIX - Az illúzió börtönében2013.04.24.

"- Hadd mondjam el, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit. Bár nem tudod megmagyarázni, de érzed. Érezted egész életedben. Valami baj van a világgal. Nem tudod, mi az, csak azt, hogy van... A Mátrix mindenütt van. Körülvesz minket, még most, ebben a szobában is. Azt látod, ha kinézel az ablakon, vagy ha bekapcsolod a tévét. Mindig érzed. Amikor munkába mész, vagy épp templomba. Mikor befizeted az adót. Ez a világ, mellyel eltakarják a szemed elől az igazságot. - Az igazságot? - Hogy egy rabszolga vagy, Neo. Megkötözve születtél, mint mindenki. Egy börtönben, amely érzékszerveiddel fel nem fogható. Börtön - az elméd számára. Sajnos nem lehet elmondani, valójában mi a Mátrix. Látnod kell a saját szemeddel. Ez az utolsó esélyed, aztán már nem fordulhatsz vissza. Ha a kéket veszed be, a játéknak vége. Felébredsz az ágyadban, azt hiszel, amit hinni akarsz. De ha a pirosat, maradsz Csodaországban, és én megmutatom, milyen mély a Nyúl ürege. Ne feledd: amit kínálok, csak az igazság, semmi több."

A Mátrix trilógia egy illúzióvilágról szól, ahol semmi nem az, aminek látszik. A történet látszólag egyszerű, harc a gépek és az emberek között - van ugyan benne sok-sok minden: vallás, filozófia, de úgy tűnik, hogy az egész a "Mit láttam az állatkertben?" című kisiskolás dolgozat szintjén van egybegyúrva. Ám ez sem az, aminek látszik.

Amint az ember értelme elkezd nyiladozni, egyre több dologról kell felfedeznie, hogy valami nem stimmel, valami (vagy minden?) másképpen van. "Ilyen a világ", mondják, és a legtöbben megállnak ott, hogy valami keveset átlátnak, megértettek, és azzal megelégednek. Közben kiderül, hogy másképpen volt Amerika felfedezése, mint ahogyan tanultuk, másképp volt Napóleon kora, és a szocializmus is másképp volt, mint ahogyan velünk el akarták hitetni (Lenin elvtárs például a németek fizetett ügynöke volt) stb. stb.

Minden másképp van. Mintha valaki ügyesen gazdálkodna az információkkal, túl sok minden nem stimmel ahhoz, hogy az egészet csak véletlennek lehetne tartani. "Valami baj van a világgal. Nem tudod, mi az, csak azt, hogy van." Hazudik a mosolygó kolléga, aki most mártott be a főnöknél, hazudik a vizezett parizert áruló boltos, hazudik a pedofil pap, hazudik a reklámszakember, hazudik a kormány, hazudik a leleteket hamisító paleontológus, hazudott Hitler, Sztálin, Mao. Van kegyesnek mondott és van kegyetlen hazugság, jótékonynak tartott és eleve gyilkosnak szánt, ártatlannak nevezett és ártásnak kreált megtévesztés. Mintha egy furcsa kalitkában élnénk, amelynek hazugságok a rácsai. Nem gondoljuk, hogy ez valóban egy börtön az elme számára? És mi van akkor, ha mindez ráadásul csak a jéghegy csúcsa, az ártalmatlanabb része egy ősi, sötét valaminek?

Melyik a legtökéletesebb börtön? Az, ahonnan nem lehet megszökni, mert olyan jól őrzik? Nem - a legjobb börtön az, amikor a benne élők nem is tudják, hogy rabok, így szabadulni sem akarnak. A legjobb börtön nem kívül, hanem az elmében van. Ami körülöttünk van, valóság, a virtualitásunk lényege nem itt van. Az információ megléte vagy eltakarása döntő dolog a rabtartó szempontjából - ahogyan a Merovingi mondta a filmben: "A >miért< a hatalom egyetlen igazi forrása és záloga."

Egy készen kapott világban növünk föl, amely kezdettől fogva belénk plántálja a maga gondolkodásmódját, értékrendszerét, amelyhez alkalmazkodunk, még mielőtt tudatossá válna, hogy mennyire meghatároz bennünket. Megtanuljuk, mi a helyes és helytelen a rendszer szempontjából, milyen eljárások segítségével boldogulhatunk, milyen célokra törekedjünk, és miket tartsunk nevetségesnek.

Fél- és negyedinformációk, hazugságok és megtévesztések rendszerében élünk. Hazugságok és megtévesztések igazán kifinomult, művészi rendszeréről van szó, valóságos dzsungelről, amiben lehetetlenség eligazodni, ahol nemhogy nem minden - semmi nem az, aminek látszik. Olyan magasrendű rendszerről, amiben okvetlenül eltévedünk - ezért van, erre hozták létre, ez létezésének oka és célja. A világ rendszerét egyvalami veszélyeztetheti mindössze, amit mindenáron ki kell iktatni: az igazság. Ha az igazságot megismerhetik az emberek, a rendszer instabillá válik.

A Rendszer olyannyira megtévesztő, hogy bárki jóhiszeműen állíthatja ugyan magáról, hogy "én biztosan nem vagyok a rendszer része", vagy "ez vagy az az intézmény biztosan nem a rendszer része", mégis az - kivéve, ha az igazság mércéjével valóságosan és teljes mértékben megegyezik. Az igazságtól való legkisebb eltérés is már beépített valamit a hazugság rendszeréből ebbe az intézménybe, így ez már nem a teljes igazság - ebből következően a rendszer része. Így akár akarja, akár nem, hazugságot képvisel; a legjobb meggyőződése ellenére is a rendszert szolgálja, annak az ügynöke. S a kényelem, az önigazolás arra sarkall, hogy védjem a rendszert, amelyben élek. Hogyan is mondta Morpheus Neónak? "A Mátrix egy rendszer. Ez a rendszer az ellenségünk. De amikor benne vagy, és körbenézel, üzletembereket látsz, tanárokat, ügyvédeket, ácsokat - azokat, akiknek meg akarjuk menteni a tudatát. De amíg a Mátrixban élnek, részei a rendszernek, és ettől az ellenségeink. Meg kell értened: a legtöbb közülük nem érett meg a valóságra, és sokuk úgy megszokta, oly gyógyíthatatlanul függ a rendszertől, hogy foggal-körömmel védeni fogja. Mindenki, akit nem választottunk le, potenciális ügynök. A Mátrixon belül mindenki az - és senki sem."

A harc az elméért zajlik - érted és értem. Mit gondolok, miben hiszek, miben bízom, és mit utasítok el. Éppen ezért a rendszerből magából is le lehet vezetni, hol található az igazság, ha ismerjük a rendszer jellegzetességeit, és követjük az erővonalakat. A rendszer a történelemben működik, aminek a "ma" is a része, így tehát kell, hogy legyen egy sűrűsödés a lényeg körül. Ha létezik valami, ami a teljes rendszer szempontjából veszélyes, annak értéktelennek, nevetségesnek beállítottnak kell lennie - s hogy nem az, azt éppen a rendszer árulja el azáltal, hogy erre a jelentéktelen(nek mutatott) dologra folyamatosan hatalmas figyelem és erőfeszítés fordíttatik. Az egyébként logikus rendszer logikátlannak tűnően egy sokadrangúnak beállított elemre koncentrál. Mi az, amit folyton megsemmisítés fenyeget - mégsem sikerült ez eddig, és nem is fog sikerülni? A rendszernek sikerült elhitetni az emberek jelentős részével, hogy a vallás és a hit lényege a gondolkodás kikapcsolása, akár kívül vannak a rendszer vallási szekcióján és szembefordulnak vele, akár pedig benne vannak - benn a gondolkodás kiváltságát önként adják fel.

Ez a valami, az igazság maga, amely a legveszélyesebb a rendszer számára, nem más, mint a Biblia. A "világ" rendszerének természetesen van vallási szekciója is, amelynek feladata az, hogy elterelje a figyelmet az igazi hitről. Meséket, megtévesztő, de valóságosnak látszó információkat kell terjesztenie, különböző köntösökben. Ha a Biblia mese lenne, ahogyan azt sokan gondolják, azt várhatnánk, hogy a rendszer ezt az iratot terjeszti, méghozzá úgy, ahogyan az van, erre épít. Ehelyett mit látunk? Az őskeresztényeket kezdettől fogva üldözi a világ, amely más vallásokat nem fenyeget megsemmisítéssel úgy, mint ezt. Jézust keresztre feszítik. Az apostolok egy kivételével erőszakos halált halnak. Pál apostolt folyamatosan üldözik, megverik, megkövezik, végül lefejezik. Rengeteg embert mészárolnak le különböző, kínosabbnál kínosabb módokon, akiknek egyetlen bűnük az, hogy hisznek valamiben, amit az állam elutasít. Amikor a Római Birodalom császára, Constantinus látja, hogy nem boldogul sem a birodalommal, sem a kereszténységgel, államvallássá teszi, azaz meghamisítja a kereszténységet, a Bibliát félreteszik - a klérus jelentős részének együttműködésével. Ezután Róma birodalmi egyháza (amelyről az idők során lemállik a birodalom) - mint szervezet - évszázadokon át halálbüntetés terhe mellett tiltja a Biblia olvasását és birtoklását. Létrehozzák az inkvizíciót, amelynek fő feladata az eretnekek, köztük elsősorban a Bibliához ragaszkodók felkutatása, üldözése és kivégzése. Rengeteg embert, milliókat mészárolnak le, égetnek el, akiknek egyetlen bűnük, hogy ragaszkodnak egy könyvhöz, ami többet ér nekik, mint az életük - amely könyv leleplezi a megtévesztéseket, amit az államegyház is gyakorol. Óriási szellemi és anyagi erőfeszítéssel próbálták ezt az iratot és az azt birtoklókat megsemmisíteni. Miért mindez, ha nem veszélyes, ha ez csak mese? A római államvallás a kereszténység címén mindent önmagába olvasztott - csak a Biblia valódi értelmezését nem.

A hitnek egyáltalán nem feltétele a szellemi öncsonkítás, ennek éppen az ellenkezőjét állítja a Biblia: "Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged." (Példabeszédek könyve 2,11)

A Biblia beszél arról, hogy van egy hatalom, amely megvakítja az emberek elméjét azért, hogy eltakarja előlük a valóságot. Ezt olvassuk az Istent nem keresőkről: " Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának [örömhír, szabadulás örömhíre] világosságát, aki az Isten képe." (Korinthusi II. levél 4,4)

Megkötözve születünk az örökölt, bűnre hajló emberi természetünk által, mint mindenki: rabszolgaként. Egy börtönben, amely érzékszerveinkkel fel nem fogható - egy börtönben, az elménk számára. De van szabadulás - nem egy eszme, hanem egy személy: Jézus Krisztus. o maga az Igazság, "azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek" (János evangéliuma 8,36).

Sz. F.

Oszd meg a Tumblr-en