A történelem felderítetlen zugai 3. rész. ...a térkép pontosan ábrázolta Maud királynő földjét Antarktikában - annak ellenére, hogy 1513-ban szerkesztették, és a délsarki földrészt csak 1819-ben fedezték föl! De ez még nem minden. A déli-sarki szigetek és a partvidék azonos a sarki jégmezők alatt fekvő földdel, amelyet csak a közelmúltban tapogattak ki a jég alatt, rezgésvisszhang segítségével.
A történelem felderítetlen zugai 1. rész. Időről időre előkerülnek olyan régészeti leletek, amelyek nem illeszthetők be az emberi történelem hagyományosnak mondható felfogásába. Úgy tűnik, nem a 19-21. század embere az első, aki magas szintű technikai civilizációt épített ki.
Ha elolvassuk a teremtés történetét a Biblia első lapjairól, láthatjuk, hogy Isten lépésről lépésre építi fel, amit alkot. Megteremti a feltételeket és az élővilágot, amely ebben a feltételcsoportban létezni tud. ... Isten rendszert alkot - úgy is mondhatjuk, hogy ő egy rendszeralkotó Isten, ez jellemző rá, ezért így teremt.
A történelem felderítetlen zugai 2. rész. Szerte a világon találnak olyan leleteket, amelyek nem illeszthetők be a történelemről alkotott hagyományos elképzelésekbe. Létezik elfogadható magyarázat a leletek felbukkanására, de ez azt követelné meg tőlünk, hogy fogadjuk el az özönvíz bibliai történetét. Az özönvízét, amely a fel jegyzések szerint oly pusztító módon törölte el az emberi fajt a föld színéről, hogy nemzedékeken keresztül is eleven erővel maradt fenn a története.